วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ทำตามรูปด้านล่างนี้เลยน่ะครับ

 1.รอตรงกรอบสีแดงด้านบนขาว 5 วิ
 2.คลิก skip
 3.รอตรงกรอบสีแดงด้านบนขาว 5 วิ
 4.คลิก skip
 5.คลิก DOWNLOAD


ถ้าเป็นของ mega ทำตามนี้เลยน่ะครับ
 1.รอโหลดให้เสร็จ
 2.ทำตามรูปด้านเลยครับ
3.รอ Download ให้เสร็จ